Amaçlarımız
  • İzleme ve değerlendirme kültürünü ve disiplinini yaygınlaştıracak bir topluluk kurmak

  • İzleme ve değerlendirme konusunu profesyonel bir alan olarak geliştirmeye katkı sağlamak

  • İzleme ve değerlendirmeyi öğrenmek ve öğretmek

  • İzleme ve değerlendirme alanında araştırma yapmak, yeni bilgi üretmek ve paylaşmak

  • İzleme ve değerlendirmenin kullanılabilirliği konusunda olası paydaşları bilgilendirmek ve teşvik etmek

  • Kurumların ve organizasyonların izleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek

  • İzleme ve değerlendirme konusunda işbirliği oluşturmak

  • İzleme ve değerlendirme yapmak veya yaptırmak