Hizmetler

DEĞERLENDİRME
 • Hazır bulunurluk değerlendirmesi

 • Fayda-maliyet analizi

 • Öncül (ex-ante), Ara (mid-term) ve Ardıl (ex-post) Değerlendirme

 • Etki değerlendirme – Karşı olgusal etki analizi

 • İzleme ve Değerlendirme

 • Proje Planlama

 • Proje Analizi – Fayda Maliyet Analizi

 • Stratejik Planlama

 • Etki Analizi / Etki Değerlendirme

 • İ&D şartnamelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi

 • İ&D süreç yönetim danışmanlığı

 • İ&D sistemlerinin kurulması

 • İ&D planı hazırlığı

 • Stratejik plan, performans programı, program yönetimi, proje yönetimi ile kalite yönetim modellerine İ&D entegrasyonu

EĞİTİM - DANIŞMANLIK
KATILIMCI ÇALIŞMALAR
 • Atölye çalışmaları

 • Anketler

 • Odak grup çalışmaları

 • Paydaş analizi

 • Amaca uygun diğer moderasyon teknikleri

Adres / Address :

İzleme ve Değerlendirme Derneği

Ertuğrul Gazi Mah. Münzeviler Cad. No:6 

Abidinpaşa Köşkü ANKARA

İletişim / Contact :

info@ived.org.tr

 

 • facebook
 • Twitter Clean
 • White Google+ Icon

© 2020 İzleme ve Değerlendirme Derneği