Kalite Yönetimi

Toplam kalite yönetimi modelleri, (yanda verilen EFQM Mükemmellik Modeli ya da CAF (Özdeğerlendirme Çerçevesi) ve Malcolm Baldrige modeli gibi), kuruluşların ne yaptığına ve hangi sonuçları elde ettiğini ilişkin neden-sonuç ilişkilerini anlamalarını sağlar. Bu anlamda kuruluşların mükemmellik derecelerini ölçen modellerdir. Toplam kalite modellerini kullanan bir kurumun mükemmellik derecesini değerlendirebilmesi, bu modeller ile bütünleşik bir biçimde ele alınabilecek bir izleme ve değerlendirme yaklaşımı ile mümkün görünmektedir. EFQM ya da CAF ve Malcolm Baldrige modelleri, izleme ve değerlendirmeye temel oluşturan mantıksal modellerden birkaçıdır. Başarılı bir toplam kalite modeli uygulaması, modelle tutarlı bir izleme ve değerlendirme sistemini de beraberinde getirir.