Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz

Misyonumuz

İVED’in misyonu, İzleme ve Değerlendirme kültürünün Türkiye’de gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlayarak izleme ve değerlendirmenin yönetim ve karar alma süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olmasına katkıda bulunmaktır.

Bu kapsamda İVED;

  • kurumları, uzmanları ve yapılan çalışmaları bir araya getiren,

  • İ&D standart ve ilkelerini geliştiren,

  • toplumsal farkındalık yaratan,

  • eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunan ve

  • uluslararası deneyimi paylaşan

 

bir platformdur.

Vizyonumuz

İVED’in vizyonu izleme ve değerlendirmeyi yönetim aracı olarak benimsemiş; öğrenen, gelişen ve hesap verebilen toplumsal yapıların oluşmasına katkıda bulunmaktır.

Değerlerimiz

  • Yetkinlik

  • Tarafsızlık

  • Güvenilirlik

  • Katılımcılık

  • Şeffaflık