Performans Yönetimi ve Dengeli Kartlar

Dengeli kartlar (Balanced Scorecard), izleme ve değerlendirmeye temel teşkil edebilecek mantıksal model yaklaşımlarından biridir. Kurumların vizyonlarına ulaşabilmeleri için sadece finansal sonuçlarda değil, müşterilere, iş süreçlerine ve öğrenme / büyümeye ilişkin sonuçlarda da ilerleme sağlamaları gerektiği fikrini esas alır. Dengeli kartlar, bu dört perspektifteki çıktı ve sonuçların sürekli izlenmesi için kullanılan bir performans yönetim, izleme ve değerlendirme aracıdır. Dengeli kartların bu dört perspektifi, belirli bir mantıksal ilişki içinde kurgulanır. Kurumu vizyonuna ulaştıracak bu kurgu, her düzeyde belirlenen gösterge ve hedefler aracılığıyla izlenir ve değerlendirilir.