Proje Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve

Mantıksal çerçeve, izleme ve değerlendirmeye uygun bir proje planlamasında sıklıkla kullanılan yaklaşımlardan biridir. Mantıksal çerçeve yaklaşımı, izleme ve değerlendirme çerçevesini en basit haliyle; nesnel olarak doğrulanabilir göstergeler ve göstergeleri doğrulama kaynakları bilgilerini sorgulamak suretiyle içermektedir. Ancak kapsamlı bir izleme ve değerlendirme yapılabilmesi için mantıksal çerçeve matrisinin izleme ve değerlendirmenin diğer unsurlarını da içerecek şekilde genişletilmesi ve proje planlama aşamasından başlayarak proje yönetiminin ayrılmaz bir parçası olarak kullanılması önemlidir.