Risk Yönetimi

İzleme ve değerlendirme; programların gidişatını ve başarısı etkileyebilecek olası risklerin tespiti ve yönetilmesi anlamında bir risk yönetim aracı olarak da kullanılabilmektedir. Bu çerçevede program kurgusu yapılırken programın başarısını etkileyecek olası risklerin büyüklüğü, kaynağı ve nasıl önlenebileceği hususlarında gereken planlamanın yapılması, izleme ve değerlendirme sürecinin ayrılmaz bir parçası ve sonucu olarak görülmelidir.

Böylelikle program yürütülürken gerekli önlemlerin uygulamaya konulması ve öngörülemeyip gerçekleşen risklere ilişkin müdahalelerin zamanında alınması ile birlikte projenin rayına oturtulması ve başarısı güvence altına alınmış olur.