Stratejik Yönetim

Stratejik yönetim, kurumu hedeflerine ulaştırabilmek için verilen kararların belirlenmesi, uygulaması ve değerlendirilmesidir. Stratejik yönetim modeli, özel sektör yönetim modeli olmakla birlikte kamu yönetiminde de sıklıkla kullanılmış, ülkemizde de kamu yönetiminin temel araçlarından biri haline gelmiştir. Stratejik yönetim, kuruluşun belirlenen hedeflere ulaşma başarısını ölçme ve değerlendirme çerçevesinde izleme ve değerlendirme ile bütünleşik bir yapıdadır. Buna rağmen ülkemizde stratejik yönetim uygulamalarının temel problemi, sağlıklı izleme ve değerlendirme sistemlerinin süreçle bütünleşik bir biçimde planlanamaması ve uygulanamamasıdır. İzleme ve değerlendirme metodoloji ve araçlarının stratejik yönetim uygulamalarına kazandırılması gerekmektedir.